10 results found for: “MySQL”.

Request time (Page generated in 0.4133 seconds.)

MySQL

MySQL е многопоточна, многопотребителска, SQL система за управление на бази данни (СУБД) с повече от шест милиона инсталации. MySQL AB разпространява...

Last Update: 2020-04-17T18:48:28Z Word Count : 2453

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

XAMPP

безплатен и свободен софтуерен пакет, който съдържа Apache HTTP Server, MySQL база от данни и други необходими инструменти за използване на езиците за...

Last Update: 2020-05-11T18:55:32Z Word Count : 156

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

Сън Майкросистъмс

Java – език за програмиране, съвместим с множество компютърни платформи MySQL – релационната база от данни с отворен код StarOffice – офис пакет OpenOffice...

Last Update: 2020-05-11T09:13:54Z Word Count : 110

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

PHP

на Web-сървър базиран изцяло на свободни продукти – GNU/Linux, Apache, MySQL/PostgreSQL и др. При поискване, кодът, който е написан на PHP се интерпретира...

Last Update: 2020-07-14T11:18:29Z Word Count : 1701

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

Microsoft SQL Server

и не е предназначена за управление на големи корпоративни БД. <refe SQL MySQL Официален сайт Тази статия, свързана със софтуер, все още е мъниче. Помогнете...

Last Update: 2020-05-11T18:55:28Z Word Count : 76

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

PhpMyAdmin

phpMyAdmin е уеб базиран инструмент за администрация на MySQL. Написан е на PHP. С негова помощ могат да се извършват следните действия: създаване и изтриване...

Last Update: 2020-04-11T22:51:59Z Word Count : 387

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

LAMP

като акроним на: L – Linux – Операционна система A – Apache – Уеб сървър MySQL / MariaDB – Релационна база данни P – PHP, Python или Perl – Скриптов език...

Last Update: 2020-05-11T18:55:29Z Word Count : 62

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

InnoDB

данни MySQL, включвана във всички съвременни дистрибуции на MySQL AB. Основното предимство на InnoDB пред други подсистеми от ниско ниво на MySQL е наличието...

Last Update: 2020-05-18T22:58:46Z Word Count : 423

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

Сървър база данни

тип база данни като някои Системи за управление на бази от данни (напр. MySQL) разчитат основно на модела клиент-сървър за достъп до базите данни. Тази...

Last Update: 2020-05-11T18:55:23Z Word Count : 94

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

Lazarus

с множество бази от данни: InterBase/FireBird, SQLite, SyBase, Oracle, MySQL, MsSQL и PostgreSQL. Lazarus изцяло използва компилатора с отворен код Free...

Last Update: 2018-11-28T10:25:17Z Word Count : 92

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

Main result

MySQL

MySQL е многопоточна, многопотребителска, SQL система за управление на бази данни (СУБД) с повече от шест милиона инсталации.MySQL AB разпространява MySQL като свободен софтуер под GNU General Public License (GPL), но също така под традиционните за комерсиален софтуер лицензи за случаи, когато използването е несъвместимо с GPL. Подобно разпространение е известно като двойно лицензиране. MySQL се разработва, разпространява и поддържа от Шведската компания MySQL AB, която държи авторските права за голяма част от програмния код. Подобен е моделът на JBoss, а също и начинът, по който Free Software Foundation работи с авторските права по нейните проекти в отличие от Apache проекта, където софтуерът е обществено разработван, а авторските права за програмния код принадлежат на индивидуалните автори. Компанията разработва и поддържа системата, продава поддръжка и сервизни договори, както и комерсиални лицензи за MySQL, и наема хора от целия свят, които работят съвместно с помощта на интернет. MySQL AB е основана от Давид Аксмарк, Алан Ларсон, и Михаел „Монти“ Видениус през 2001. MySQL продава също и друга DBMS, MaxDB, която е с напълно различен код. Достъпни са програмни интерфейси, позволяващи програми, написани на различни програмни езици да имат достъп до MySQL бази данни. Такива са: C, C++, C#, Delphi (чрез dbExpress), Eiffel, Smalltalk, Java (с директна поддръжка), Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby, REALbasic (Mac), FreeBasic, и Tcl, като всеки от тях има специфичен програмен интерфейс. Интерфейс тип ODBC наречен MyODBC позволява на други програмни езици, които поддържат ODBC интерфейс да комуникират с MySQL база данни, например: ASP или Coldfusion. MySQL е написан основно на ANSI C.


Dodaje.pl - Ogłoszenia lokalne