4 results found for: “Hibernate”.

Request time (Page generated in 0.4326 seconds.)

Spring Framework

използването примерно на Hibernate API directly. В отговор на това, разработчиците на Spring направиха възможно използването на Hibernate и JPA APIs directly...

Last Update: 2020-02-06T22:04:45Z Word Count : 2165

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

IntelliJ IDEA

следните: Django EJB FreeMarker Google App Engine Google Web Toolkit Grails Hibernate/JPA Java ME MIDP/CLDC JBoss Seam JSF JSP Jelastic Node.js OSGi Play Ruby...

Last Update: 2020-04-19T17:50:27Z Word Count : 913

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

OpenNMS

PostgreSQL база данни, въпреки че са правени опити да бъде използван Hibernate проекта, OpenNMS си остава зависима от PostgreSQL. OpenNMS описва себе...

Last Update: 2020-05-17T20:56:58Z Word Count : 781

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

SQL

преименуван на SMEQL за да се избегне объркване с подобен проект наречен TQL. Hibernate Query Language (HQL) – Java-базиран използва модифициран SQL Quel представен...

Last Update: 2020-04-11T23:01:10Z Word Count : 2240

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

Main result

Spring Framework

Spring Framework е технологична рамка (framework) с отворен код (open source) за Java платформата. Spring framework предоставя много функции, които улесняват разработването на Java-базирани enterprise приложения.


Powered by Karmy dla zwierząt