10 results found for: “HTML”.

Request time (Page generated in 0.3323 seconds.)

HTML

HTML (съкращение от термина на английски: HyperText Markup Language, произнасяно най-често като „ейч-ти-ем-ел“, в превод „език за маркиране на хипертекст“)...

Last Update: 2020-04-19T17:31:26Z Word Count : 4497

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

HTML редактор

HTML редакторът е софтуерно приложение за създаване на уеб страници. Въпреки че HTML маркерите на една уеб страница могат да бъдат написани с всеки текстов...

Last Update: 2017-10-17T09:14:15Z Word Count : 74

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

Семантичен HTML

Семантичен HTML не е нова версия или различна версия на HTML. Семантичния HTML е най-обикновен HTML. Семантичен го прави начина, по който той бива използван...

Last Update: 2020-04-17T21:13:08Z Word Count : 1364

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

DHTML

анимирани уебсайтове, използващи комбинация от статичен маркиращ език (какъвто е HTML), клиентски скриптов език (какъвто е JavaScript), език за описание на стилове...

Last Update: 2020-04-17T21:03:53Z Word Count : 668

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

Канвас (HTML)

2006 г. Канвас се състои от област в която може да се поставят определени в HTML кода с височина и широчина атрибути. В JavaScript код може да получи достъп...

Last Update: 2020-01-24T10:52:49Z Word Count : 1012

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

XHTML

XML-базираните езици, който наследява HTML – езикът, на който най-често се пишат уебстраниците в Интернет. Докато езикът HTML е приложение, базирано на SGML...

Last Update: 2020-04-19T21:56:08Z Word Count : 318

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

HTML5

HTML5 е последният голям проект от HTML стандарта. Въпреки че стандартът бе завършен (като версия, препоръчвана за използване) едва през 2014 г. (предишната...

Last Update: 2020-05-17T20:17:34Z Word Count : 1536

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

CSS

на документ, написан на език за маркиране. Най-често се използва заедно с HTML, но може да се приложи върху произволен XML документ. Официално спецификацията...

Last Update: 2020-04-17T21:02:38Z Word Count : 1609

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

Браузър

браузъри поддържат само много проста версия на HTML. Съвременните браузъри де факто представляват съчетание на HTML и XHTML. Проблемът на съвременните браузъри...

Last Update: 2020-06-04T11:46:28Z Word Count : 666

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

JavaScript

програмиране. Създаден е в Netscape през 1995 г. Най-често се прилага към HTML-а на Интернет страница с цел добавяне на функционалност и зареждане на данни...

Last Update: 2020-04-19T17:56:47Z Word Count : 1695

View Page View Rich Text Page View Plain Text Page

Main result

HTML

HTML (съкращение от термина на английски: HyperText Markup Language, произнасяно най-често като „ейч-ти-ем-ел“, в превод „език за маркиране на хипертекст“) е основният маркиращ език за описание и дизайн на уеб страници. HTML е стандарт в Интернет, а правилата се определят от международния консорциум W3C. Текущата версия на стандарта е HTML 5.0 (от 28 октомври 2014 г.) Описанието на документа става чрез специални елементи, наречени HTML елементи или маркери, които се състоят от етикети или тагове (HTML tags) и ъглови скоби (като например елемента ). HTML елементите са основната градивна единица на уеб страниците. Чрез тях се оформят отделните части от текста на една уеб страница, като заглавия, цитати, раздели, хипертекстови препратки и т.н. Най-често HTML елементите са групирани по двойки

и

. В повечето случаи HTML кодът е написан в текстови файлове и се хоства на сървъри, свързани към Интернет. Тези файлове съдържат текстово съдържание с маркери – инструкции за браузъра за това как да се показва текстът. Например <маркер> Някакъв текст. . Предназначението на уеб браузърите е да могат да прочетат HTML документите и да ги превърнат в уеб страници. Браузърите не показват HTML таговете, а ги използват, за да интерпретират съдържанието на страницата. Основното предимство на HTML е, че документите, оформени по този начин, могат да се разглеждат на различни устройства, а не само на екрана. Документът може да бъде правилно оформен и върху монитора на персонален компютър, и върху миниатюрния дисплей на пейджър или мобилен телефон. HTML може да прикрепя скриптове писани на езици като JavaScript, което променя поведението на уеб страницата. Може да се използва Cascading Style Sheets (CSS), който определя изгледа и оформлението на текста и други материали. World Wide Web Consortium (W3C) поддържа и двете CSS и HTML и насърчава използването на CSS в HTML страниците от 1997. Това допринася за разделяне съдържанието и структурата на уеб страниците от тяхното визуално представяне.


Powered by Karmy dla zwierząt