PhpMyAdmin

phpMyAdmin е уеб базиран инструмент за администрация на MySQL. Написан е на PHP. С негова помощ могат да се извършват следните действия: създаване и изтриване на база данни, създаване/изтриване/променяне на таблици, добавяне/изтриване и редактиране на полета, изпълнение на SQL код и менажиране на ключове (keys).


Powered by Karmy dla zwierząt