Lazarus

Lazarus е многоплатформена среда за програмиране използваща езика Pascal. Разработчиците ѝ се опитват да изградят добра алтернатива на Borland Delphi. Средата е с отворен код и свободна за сваляне. Lazarus съдържа богат набор от класове и компоненти, които всеки ден се увеличават. Предлага собствен еквивалент на VCL (визуална библиотека от компоненти на Borland Delphi) наречен LCL (Lazarus Component Library). Притежава компоненти за връзка с множество бази от данни: InterBase/FireBird, SQLite, SyBase, Oracle, MySQL, MsSQL и PostgreSQL. Lazarus изцяло използва компилатора с отворен код Free Pascal.


Powered by Karmy dla zwierząt