InnoDB

InnoDB е една от предпочитаните подсистеми на системата за управление на бази данни MySQL, включвана във всички съвременни дистрибуции на MySQL AB. Основното предимство на InnoDB пред други подсистеми от ниско ниво на MySQL е наличието съвместим с ACID механизъм за транзакции. InnoDB става продукт на Oracle Corporation след изкупуването на Innobase Oy през октомври 2005 г. Софтуерът е двойно лицензиран. Разпространява се под GNU General Public License, но може да се включва и в лицензен софтуер.


Powered by Karmy dla zwierząt