Gentoo Linux

Gentoo Linux е специална GNU/Linux дистрибуция, която може да се оптимизира за всякакви нужди. Gentoo използва пакетната система Portage. Чрез нея потребителят компилира всички програми от изходен код и ги оптимизира за системата си. С помощта на технология наречена Portage, Gentoo Linux може да бъде сигурен сървър, работна станция, професионален десктоп или система за игри. Поради почти неограничената ̀и способност за пригодяване за различни цели, Gentoo Linux може да бъде наречена мета-дистрибуция.


Powered by Karmy dla zwierząt